Terug

Overeenkomst herroepen

U heeft bij bestellingen die u doet via BoumanOnline het recht om binnen een termijn van 14 dagen en zonder opgave van redenen uw bestelling of overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht is in de wet vastgelegd. Vanaf de dag van herroepen heeft u nog eens 14 dagen de tijd om uw bestelling daadwerkelijk terug te sturen. Meer uitleg vindt u op deze pagina.

BoumanOnline.nl maakt het herroepen een stuk makkelijker. U hoeft bij ons niet per se het herroepingsformulier te gebruiken, het is voldoende om uw bestelling binnen 30 dagen terug te sturen. Om precies te zijn kunt u uiterlijk op de dertigste dag, na ontvangst van uw pakket, de bestelling terugsturen voor een vergoeding van het originele aankoopbedrag incl. eventuele verzendkosten. Bewaart u wel goed het verzendbewijs, dit dient ook als bewijs van (tijdig) terugsturen!

Uw retour kan worden verzonden naar:

Bouman / BoumanOnline
Markt 43
4101 BW Culemborg
Nederland

Hieronder vindt u de wettelijk verplichte tekst aangaande het herroepingsrecht. U kunt beter direct doorklikken naar de pagina Ruilen of Retourneren.

Het formele herroepingsrecht


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u BoumanOnline via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (Download hier de PDF.), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Lees ook de pagina Uitzonderingen als aanvulling op deze pagina.

 

Heeft u nog vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen via dit formulier!

Contactformulier

  • Gaat uw vraag over een bestelling? Gebruik dan het e-mailadres van uw account. Gaat uw vraag over een artikel op de website? Vermeld dan een artikelnummer of plaats een link naar de pagina op BoumanOnline.

Captcha