Terug

Thuiswinkel.org

BoumanOnline is sinds september 2009 een volwaardig lid van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Certificaat Thuiswinkel Waarborg

Het Thuiswinkel Waarborg is hét Nederlandse keurmerk voor bedrijven die producten en/of diensten verkopen via internet, catalogi, post en andere verkoopkanalen op afstand. Alle leden van Thuiswinkel.org zijn te herkennen aan het keurmerk. Als consument kunt u ervan op aan dat deze bedrijven de Algemene Voorwaarden Thuiswinkelen en de gedragsregels van de vereniging onderschrijven, dat ze zich houden aan en aanspreekbaar zijn op naleven van de relevante wet- en regelgeving. Als u iets koopt bij een lid van Thuiswinkel.org betekent dit voor u:

Helderheid over met wie u zaken doet * - Vermelding van identiteit, inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en feitelijke adres van het bedrijf
* - Gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang tot bedrijfsgegevens middels de Verklaring Thuiswinkel Waarborg

Oplossen klachten en geschillen

* - Duidelijke informatie over hoe en op welk adres u met klachten terecht kan;
* - Bemiddeling klachten en geschillen via Thuiswinkel.org;
* - Het behandelen van uw klacht door een onafhankelijk geschillencommissie.

Duidelijke garanties en voorwaarden;

* - Duidelijke informatie over service na aankoop en commerciële garanties;
* - Duidelijke informatie over de voorwaarden.

Thuiswinkel Waarborg en geschillen

De bij Thuiswinkel.org aangesloten bedrijven zullen redelijkerwijs al het mogelijke doen om klachten goed op te lossen. Mocht dat toch niet geheel naar wens verlopen, dan voorzien de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg in de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel of een vergelijkbare onafhankelijke geschilleninstantie. De uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel zijn bindend; dit betekent dat het bij Thuiswinkel.org aangesloten bedrijf zich dient te houden aan de uitspraak van de Geschillencommissie Thuiswinkel (tenzij het bedrijf de uitspraak binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd).

Nakomingsgarantie

Ten aanzien van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel biedt het Thuiswinkel Waarborg een “Nakomingsgarantie”. Dit betekent dat Thuiswinkel.org garandeert dat een uitspraak van de commissie wordt nagekomen. Doet een bedrijf dat niet binnen de gestelde termijn, dan kan de betrokken consument zich schriftelijk tot Thuiswinkel.org wenden.

Heeft u nog vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen via dit formulier!

Contactformulier

  • Gaat uw vraag over een bestelling? Gebruik dan het e-mailadres van uw account. Gaat uw vraag over een artikel op de website? Vermeld dan een artikelnummer of plaats een link naar de pagina op BoumanOnline.

Captcha