Terug

Garantie

BoumanOnline geeft garantie op alle producten die u bij ons aankoopt. Meer informatie over de voorwaarden en garantietermijnen vindt u terug onder het kopje "garantie" bij de producten op de website.

Wij staan er voor in dat uw aankoop datgene doet wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten. Op al onze artikelen geldt namelijk de wettelijke garantie. De gecommuniceerde garantietermijnen zijn dan ook te zien als een garant gestelde minimumtermijn. Binnen deze periode wordt uw aankoop kosteloos gerepareerd of (indien reparatie niet mogelijk is) vervangen.

Wanneer uw product buiten de vooraf opgegeven garantietermijn valt, wil dat niet altijd zeggen dat uw garantie is verlopen. Binnen de garantietermijn wil het dan ook weer niet altijd definitief zeggen dat wij het defect onder garantie behandelen.

De (aankoop)waarde van een product zal in grote mate doorslaggevend zijn voor de behandeling van uw defecte product buiten de gestelde garantietermijn. We kijken altijd realistisch naar de waarde maar nog veel meer naar het gebruik. 

Zoals u begrijpt wordt onjuist gebruik nooit gedekt door enige vorm van garantie. Als u een horloge op een (stenen) vloer laat vallen, dan kunt u er vanuit gaan dat er intern schade ontstaat die het goed functioneren van het uurwerk verhinderd. Het laten vallen van een horloge is een typisch voorbeeld van onjuist gebruik dat niet wordt gedekt door garantie. Mogelijk wel door uw inboelverzekering, maar daar gaan wij bij BoumanOnline dan weer niet over.

Wanneer u zelf aanpassingen aan een product heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren in omstandigheden waarover wij geen invloed hebben, vervalt uw garantie. Neem altijd contact met ons op bij een defect, zeker wanneer de fabrieksgarantie nog van toepassing is. En wellicht ten overvloede. De batterij van een horloge dat u bij ons aankoopt, kunt u het beste laten vervangen bij een juwelier. Niet op de markt, of bij bedrijven die naast het vervangen van batterijen ook kleding en voedingsmiddelen verkopen.

Uiteraard staan wij altijd voor u klaar bij vragen over producten of de garantie. Wij zijn goed bekend met de wettelijke garantie en denken altijd met u mee.

Let op: Houdt u er rekening mee dat garantie enkel van toepassing is wanneer een product normaal gebruikt is. Indien uit onderzoek blijkt dat het product niet juist gebruikt is, wordt een offerte gestuurd voor reparatie. U bent niet verplicht om akkoord te gaan met de kosten. Wel worden bij een afwijzing van de offerte, onderzoekskosten gerekend als er geen reparatie plaats vindt. - De onderzoekskosten zijn maximaal € 50,-, afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek en het land waarin dit moet worden uitgevoerd.


Heeft u nog vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen via dit formulier!

Contactformulier

  • Gaat uw vraag over een bestelling? Gebruik dan het e-mailadres van uw account. Gaat uw vraag over een artikel op de website? Vermeld dan een artikelnummer of plaats een link naar de pagina op BoumanOnline.